Unikt samarbejde mellem efterskoler skal nytænke gymnastikken

Faceoff er en nytænkende gymnastikkonkurrence, der med udgangspunkt i springgymnastik, tricking, breakdance og parkour udfordrer deltagerne i alternative omgivelser. I modsætning til de gængse gymnastikkonkurrencer har Faceoff ingen komplicerede og omfattende reglementer, der kan gøre det svært for publikum at gennemskue, hvordan dommerne voterer. Til gengæld opfordrer konkurrenceformen til eksperimentering, kreativitet og personligt udtryk, hvilket har til formål at gøre konkurrencen lettilgængelig og underholdende for det brede publikum.

Faceoff-eventet, som i år finder sted i Forum Horsens den 16. juni, har givet anledning til et unikt samarbejde mellem:

  • Bøvling Efterskole
  • BGI akademiet
  • Vejstrup Efterskole og
  • Gymnastikefterskolen Stevns

Udover at være sponsorer for den officielle Faceoff-konkurrence i Forum Horsens vil de fire efterskoler udbyde Faceoff som valgfag fra næste skoleår, hvor der med afsæt i Faceoff-filosofien i løbet af skoleåret arbejdes kreativt med springgymnastikken. Undervisningen skal munde ud i det afsluttende event, Faceoff School Fight, hvor efterskolerne skal dyste i springgymnastik, parkour andre ”skæve” bevægelsesformer. Ved denne konkurrence er hensigten tilmed, at der skal være plads til alle, så deltagerlisten ikke blot tæller springgymnaster, men også parkourudøvere og dansere. Der er altså tale om en ny form for gymnastik, hvor det streetorienterede er i højsædet frem for den til tider konservative form for gymnastik, som mange kender til.Som supplement til det nye valgfag og den dertilhørende Faceoff School Fight vil der i løbet af efteråret blive arrangeret Faceoff Camps, hvor målgruppen er drenge og piger i aldersgruppen 10- 16 år. Instruktørerne vil være nogle af de gymnaster, der er med til Faceoffs hovedevent lørdag den 16. juni i Forum Horsens. Der vil blive afholdt én camp på hver af de fire efterskoler, hvor formålet er at give deltagerne en anderledes og mere eksperimenterende oplevelse af den form for gymnastik, de dyrker til daglig.

For yderlige info om det nye samarbejde kan forstanderne fra de respektive efterskoler kontaktes. Supplerende info om tanken bag Faceoff-konceptet kan findes på faceoffevents.com.

Martin Højbjerg, Bøvling Idrætsefterskole: Tlf. 97885500

Carlo Mathiasen, Gymnastikefterskolen Stevns: Tlf. 40182062

Michael Bjørn, Vejstrup Efterskole: Tlf. 66281089

Helle Vestergaard, BGI akademiet: Tlf: 42147480