Bøvling Idrætsefterskole tilbyder undervisning i 9. og 10. klasse, hvilket vil sige at der undervises i obligatoriske og valgfrie prøvefag, som du kan gå til eksamen i ved skoleårets afslutning. Vi tilrettelægger undervisningen, så der veksles mellem boglige fag og idræt. Det mener vi der har en positiv effekt på motivation og indlæring.

Undervisningen foregår ved klasseundervisning, gruppearbejde, fagformiddage og andre spændende arbejdsformer, hvor den enkelte lærer bestræber sig på at gøre undervisningen spændende og vedkommende.

Vi forsøger at gøre undervisningen papirløs og anvender fx Viggonet og Dropbox til opgaver og informationer. Nedenfor kan du se hvilke boglige fag, vi udbyder på Bøvling Idrætsefterskole.

Boglige fag i 9. klasse

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Science (fysik/biologi/geografi)

Boglige fag i 10. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Fysik/Kemi
 • Tysk (valgfrit, men hvis du fravælger tysk, deltager du automatisk i ekstra lektielæsning og praktisk arbejde)

Ekstra fag (obligatorisk)

 • Erhvervsrettet undervisning (virksomhedsbesøg, foredrag med fagpersoner, karrierelæring, skrive ansøgninger og CV, privatøkonomi mm.)
Hvad venter du på? Tilmeld dig nu! Tilmelding