HVEM ER DU?

Først og fremmest skal du kunne undervise i tysk, men der vil også være mulighed for at undervise i andre boglige fag, ligesom der også er mulighed for at undervise i linje- og valgfag, såsom kreative fag, idræt/fodbold, natur- og friluftsliv og meget andet. Har du desuden kompetencer inden for Appwriter/ordblinde, IT, studievejledning, sang eller noget helt andet, hører vi også gerne om det.

Udover undervisningen vil du også indgå̊ i vores dagligdag, hvor vi skaber et hjem for unge mennesker. Det indebærer vagter, events og et stort engagement. Så̊ du skal selvfølgelig have en vild lyst til efterskolelivet samt at arbejde med unge mennesker og udvikling af deres potentiale.

Vi forventer, at du uddannet lærer. Derudover at du leverer høj faglighed og kvalitet i din undervisning. Du arbejder struktureret, selvstændigt og er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker og faggrupper.

HVEM ER VI?

Bøvling Idrætsefterskole bygger på et Grundtvigsk skolesyn, hvor begreber som dannelse, demokrati, gensidig respekt og frihed under ansvar er essentielle i vores hverdag og værdier, som vi ønsker at medgive eleverne på deres videre færd. Vi er desuden en skole, som gerne vil det lokale engagement og har derfor en tæt kontakt til lokalsamfundet.

Bøvling Idrætsefterskole er en mindre efterskole med plads til 88 elever. Derfor er fællesskab, nærvær, fleksibilitet og engagement nøgleord i vores hverdag. Vores idrætslige hovedprofil er gymnastik og derudover har vi en række linje- og valgfag som knytter sig hertil som bl.a dans, parkour/tricking, teamgym og tumbling. Derudover har vi linjer indenfor fodbold, kreative fag og outdoor. Desuden forskellige valgfag og faglige profiler med blik for videreuddannelse. Vi er altid i gang med udviklingen af vores skole, hvilket giver dig mulighed for at være med til at præge dit arbejde.

Grundet skolens størrelse kommer du til at kende dine elever og kollegaer rigtig godt. Hos os er der ikke langt fra tanke til handling – det driver os i hverdagen. Vi tror på, at det er igennem relationerne, vi kan flytte og udvikle os selv og hinanden!

SAMMEN KAN VI MEGET!

På Bøvling Idrætsefterskole er vi fælles om, at få hjulene til at køre. Derfor har du som medarbejder stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og samtidig forventer vi, at du udviser ansvarlighed, initiativ, engagement og fleksibilitet. I vores fællesskab er kerneværdier, idéudvikling og ildsjæleri nøgleord. At kunne samarbejde og kommunikere på tværs af faggrupper samt at bidrage til en positiv stemning på arbejdspladsen er ligeledes et MUST.

ANSÆTTELSE:

Ansættelsen vil være fra 1. august 2023 og der er tale om en fuldtidsstilling, men vi er åbne overfor ansættelse på nedsat tid, alt afhængigt af dine ønsker og selvfølgelig kompetencer. Løn og ansættelse vil være i henhold til overenskomst med Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Er du interesseret, så̊ send en ansøgning inkl. CV og andre relevante oplysninger til info@bi-efterskole.dk. Samtaler vil blive afholdt løbende. Eventuelle spørgsmål rettes til skolens ledelse, Ina og Martin Højbjerg Wiborg på 9788 5500.

 

LIDT MERE OM BØVLING!

Det er noget helt specielt at arbejde på Bøvling Idrætsefterskole. Vi dyrker og sætter stor pris på det kollegiale fællesskab – både i arbejdstiden og i fritiden. Vi har mulighed for at stille boliger tæt på skolen til rådighed til vores lærere.

Bøvlingbjerg er et lille samfund med en velfungerende og populær friskole fra 0. til 8. klassetrin, børnehave, vuggestue, brugsforening med gode åbningstider og ikke mindst et fantastisk aktivt foreningsliv i den lokale idrætsforening, BUF.

Der er ikke langt i bil til de nærmeste større byer Lemvig (20 km) og Holstebro (30 km), som begge byder på gode indkøbsmuligheder – alt fra dagligvarer til specialbutikker. I sommerhalvåret er der øget turisme i Lemvigområdet med masser af aktiviteter og tilbud i både Lemvig og langs hele vestkysten inkl. Søndervig, Thorsminde og Thyborøn.

Samarbejdspartnere: