I 9. klasse bliver du undervist i de obligatoriske prøvefag. Undervisningen foregår ved klasseundervisning, gruppearbejde, temadage og vi har vægt på projektundervisning. Derfor vil noget af undervisningen på projektdage være på tværs af 9. og 10. klasse, hvilket giver mulighed for niveaudeling i dele af undervisningen.

I 9. klasse skal man op i folkeskolens afsluttende afgangsprøver. Vi har derfor fokus på at ruste dig bedst muligt til dette. Vi tænker både i vante og nye undervisningsmetoder og benytter hverdagen samt områdets muligheder for at kunne gøre undervisningen endnu mere spændende og lærerig.

Cirka en dag i ugen er der projektformiddag. Den benytter vi på mange forskellige måder og synes, det giver os unikke muligheder for at gøre undervisningen langt mere levende og varieret. Vi tager eksempelvis til havet og undersøger hvordan naturen her er skabt. Vi tager på besøg i en vindmøllepark, på rensningsanlæg og på et landbrug. Derudover tager vi også på ture sammen med 10. klasse – det kunne være virksomhedsbesøg på eksempelvis Færch Plast eller hos tøjkoncernen Bestseller.

Hverdagen krydrer vi, udover det obligatoriske, med dine linjefag, valgfag, fællessang, spil, hygge og alt det, der hører efterskole til!

Samarbejdspartnere: