Kunne du have lyst til at udfordre dig selv på nye måder, kan vores seneste tilbud om en anderledes 10. klasse, måske være noget for dig.

"Projekt10L" er en anderledes måde at gå i skole. Her erstattes den almindelige boglige undervisning af projektarbejde. Der arbejdes tværfagligt med fagene dansk, engelsk, matematik, naturfag samt flere andre fag. Derudover får du undervisning i studiefag, som f.eks. formidling, projektstyring, gruppearbejde, rapportskrivning osv. Hen imod slutningen af skoleåret, får du mulighed for brush-up kurser i både tysk og fysik. Året afsluttes med en prøve - et projektforløb, hvor de kompetencer vi arbejder med i løbet af året, kommer i spil.

Du arbejder rigtig meget med dig selv - både fagligt og i sociale sammenhænge. Du vil derfor tilegne dig kompetencer, der styrker din selvstændighed og udvikler din måde at gribe en opgave an på. På den måde rækker undervisningen godt ind i dit videre uddannelsesforløb.

Samarbejdspartnere: