Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en kombineret skole. Derfor er det også en fælles bestyrelse som har det overordnede ansvar for Bøvling Idrætsefterskole, Bøvling Friskole/SFO og Bøvling Børnehus. Bestyrelsesarbejdet spænder derfor bredt over mange opgaver. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi.  Bestyrelsen er herudover opdelt i to forretningsudvalg, et for efterskolen og et for friskole/SFO/Børnehus. Du er altid velkommen til at tage fat på i nogle af bestyrelsesmedlemmerne med gode ideer, spørgsmål, undren eller anden henvendelse.

Bestyrelsen holder ca. 10 årlige møder.

Tidligere elev eller forældre til tidligere elever på Bøvling Idrætsefterskole, har mulighed for at være en del af skolekredsen. Medlemmer af skolekredsen har, ved fremmøde, ret til at afgive én stemme på generalforsamlingen. Kontingent for medlemskab af skolekredsen er på 100 kr., som kan indbetales på:

Mobilepay 88029

Husk at skrive "skolekreds" ved indbetaling samt oplyse hvilken årgang du var elev eller forældre på Bøvling Idrætsefterskole. Så snart skolen har registeret betalingen, træder medlemskabet i kraft.

Bestyrelsen består af:

Forældrerepræsentanter Friskolen

  • Torben Gransgaard (Forældre i Friskolen og suppleant for Mette Thilkjær Ditlevsen)
  • Pernille Simonsen (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)
  • Rasmus Gade (Forældre i Friskolen og i Børnehuset)

Det 9. medlem

  • Sara Stubkjær Pedersen (Forældre i Børnehuset)   

 Skolekreds Idrætsefterskolen

  • Thomas Hansen (Formand, tidl. elev og forældre til nuværende og tidligere elever på Efterskolen)
  • Jens Bjerrum (Tidl. elev på Efterskolen)
  • Jesper Korsholm (Forældre til tidl. elever på Efterskolen)
  • Mette Østergaard (Forældre til nuværende og tidl. elever på Efterskolen)
  • Torben Sønderby (Tidl. elev og forældre til tidligere elever på Efterskolen)

Samarbejdspartnere: