Alle elever vælger linjefag i hver af de tre blokke.

Nogle af linjefagene ligger i flere af de tre blokke, så du har i nogle fag mulighed for at vælge faget flere gange i løbet af ugen. 

Der skal vælges 4 linjefag i hver blok og fagene vælges i prioriteret rækkefølge fra 1-4.

 

Linjefag 1 (Mandag)

Linjefag 2 (Onsdag)

Linjefag 3 (Torsdag)

Samarbejdspartnere: