Som den eneste efterskole tilbyder vi 6 forskellige profiler i 10. klasse med fokus på elevernes fremtid og uddannelse. Ved siden af den boglige undervisning, linjefag og valgfag, skal man vælge 1 af de 6 faglige profiler, hvor man får indsigt i forskellige erhverv, kommer på virksomhedsbesøg og meget mere. Hver profil er skruet helt specielt sammen med fokus på, at give eleven et kendskab til flere fag indenfor en eksempelvis en branche.

På Bøvling Idrætsefterskole har vi længe været optaget af, at udvikle vores 10. klasse og give eleverne en god og professionel vejledning i deres uddannelsesvalg.

Som ung i dag står du over for et væld af uddannelsesmuligheder. Det kan være svært at finde ud af, hvad man gerne vil og endnu sværere at gennemskue, hvad de forskellige uddannelser indeholder samt hvad man kan bruge dem til.

Tanken i den nye 10. klasses struktur er, at du får mulighed for at følge en spirende interesse, så nye frø og blive klogere på dig selv alt imens du får en masse sjove og lærerige oplevelser. Kort sagt får du prøvet dig selv af i situationer, som du ellers ikke ville have mulighed for.

Har du en drøm om at arbejde indenfor politiet eller med journalistik og medier, blive læge, tømrer, lærer eller noget helt andet, så kan et år på Bøvling hjælpe dig med at be- eller afkræfte, om det er den vej, du skal gå.

De nye profiler i 10. klasse er:

Hver profil er skruet helt specielt sammen med fokus på, at give eleven et kendskab til flere fag indenfor en eksempelvis en branche. Læs mere under de ekelte fag.

Medie

Fotograf, journalist, grafiker og meget mere.

 • Vi henter fagpersonale ind udefra med hver deres speciale.
 • Der vil være en kobling mellem undervisningen som journalist og danskundervisningen.
 • Virksomhedsbesøg, f.eks. på TV Midt/Vest.
 • Du skal lave din helt egen hjemmeside.

Sundhed

Læge, fysioterapeut, sygeplejerske, psykolog.

 • I samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
 • Besøg og foredrag med fagpersonale.
 • Dele af undervisningen vil tage udgangspunkt i fysik/kemi, eksempelvis “Kemien vi spiser” etc.
 • Der vil blive projekter som tager udgangspunkt i et eller flere af fagene.
 • Førstehjælp.

Beredskab

Politi, militær, brand.

 • Vi træner dele af de de fysiske tests og optagelseskrav.
 • Tværfagligt samarbejde med dansklæreren når der skal skrives “politirapport”.
 • Et døgn i felten på “øvelse” med dine kammerater og lærere.
 • Besøg på både politistation, kaserne og brandvæsen.
 • Brandslukning.
 • Førstehjælp.

Design og kreativ

Kunst, kreativitet, design.

 • I samarbejde med lokale kunstnere.
 • Undervisning i kunstnernes egne værksteder.
 • Besøg på uddannelsessteder, f.eks. TEKO i Herning.
 • Projekter og produkter i samarbejde med eksempelvis Håndværker-profilen.

Håndværk

Tømrer, elektriker, VVS/smed.

 • I samarbejde med lokale håndværkere.
 • Praktik hos alle håndværkerne.
 • Byggeprojekter på skolen i samarbejde med håndværker, f.eks. tømrer.
 • Tværfaglige projekter med den kreative profil.
 • Kobling mellem de boglige fag og praktisk erfaring.
 • Kort sagt: Undervisning der giver mening!

Mennesker

Lærer, pædagog, leder, psykolog.

 • Besøg på uddannelsesinstitutionerne.
 • Tværfagligt samarbejde med sundhedslinjen.
 • Praktisk orienteret undervisning med blandt andet holdtræning, undervisning og træneruddannelse.
 • Grundliggende undervisning i didaktik og pædagogik.
 • Vores tætte relationer til Bøvling Friskole og Bøvling Børnehus, giver unikke muligheder for erfaringer igennem praktik og undervisning.

Samarbejdspartnere: